From the Blog

Hrvatskoj je u razdoblju 2014. – 2020. na raspolaganju 10,676 milijardi eura

Budžeti za sredstva Europske unije definiraju se u sedmogodišnjim razdobljima. Nakon
sedmogodišnjeg razdoblja 2007.-2013. godine, uslijedila je Europa 2020, plan u kojem EU
želi raditi na pet ciljeva u području: zapošljavanja, inovacija, obrazovanja, društvene
uključenosti i klime/energije.

Konkretno, EU želi poticati projekte koji rade na postizanju sljedećih brojki:

  • 75 % stanovništva u dobi od 20-64 godine bi trebalo biti zaposleno (zapošljavanje)
  • 3% BDP-a EU bi trebalo biti uloženo u istraživanje i razvoj (inovacije)
  • potrebno je ostvariti “20/20/20” ciljeve u klimi i energetici (uključujući povećanje na 30% smanjenje emisija u slučaju odgovarajućih uvjeta) (klima/energija)
  • udio osoba koje rano napuštaju školovanje bi trebalo biti ispod 10%, a najmanje 40% mlađe generacije treba imati završeno visoko školovanje (obrazovanje)
  • 20 milijuna ljudi manje u riziku od siromaštva (društvena uključenost)

Po tom ključu će biti vrednovani i prijavljeni projekti, odnosno po njihovom utjecaju na
ostvarenje navedenih ciljeva u jednom ili više polja. U Hrvatskoj ti ciljevi izgledaju ovako:

  • poticanje istraživanja i razvoja te inovacija u zemlji da bi se postigao nacionalni cilj ulaganja u istraživanje i razvoj u iznosu od 1,4% BDP-a (u odnosu na 0,75% u 2012.) te poticanje aktivnosti vezanih uz istraživanje, razvoj i inovacije u poslovnom sektoru
  • energetski učinkovitije gospodarstvo, uključujući podršku daljnjem razvoju obnovljive energije (cilj od 20% u odnosu na 15,7% u 2012. godine)
  • povećavanje sudjelovanja na tržištu rada i zapošljavanja prema cilju od 62,9% odnosu na 55,4% u 2012. godini), s posebnom potporom za mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi (inicijativa o zapošljavanju mladih)
  • znatan napor u pogledu društvene uključenosti, odgovaranje na ozbiljne izazove s kojima je Hrvatska suočena i doprinos cilju smanjivanja broja ljudi koji su u opasnosti od siromaštva za 150 potpora
  • nacionalnim naporima za jačanjem obrazovnog sustava, osobito u pogledu povećanja sudjelovanja dobne skupine od 30 do 34 godine u tercijarnom obrazovanju s 25,9% na 35% do 2020.

Najviše sredstava bit će raspoloživo za tematski cilj “Očuvanje i zaštita okoliša te promicanje
učinkovitosti resursa”, tj. 2,3 milijarde eura, zatim za “Poboljšanje konkurentnosti malih i
srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te pomorskog i ribarskog sektora”, 1,9 milijardi
eura te za “Promicanje održiva prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim mrežnim
infrastrukturama”, i to oko 1,3 milijarde eura.

Kako biste na vrijeme dobili sve obavijesti vezano uz operativne programe, dodjelu
sredstava ili savjete, prijavite se na naš besplatni newsletter.