From the Blog

Najuspješniji grad u povlačenju sredstava EU fondova je...

Koji je hrvatski grad najuspješniji u povlačenju europskih sredstava?

Uspjeh u povlačenju europskih sredstava na lokalnoj razini ovisi o nekoliko faktora: strateškom promišljanju vlasti u vidu strateških dokumenata, radu specijaliziranih agencija ili zapošljavanju osoba striktno za ovu namjenu, brzini administracije i učinkovitosti lokalne uprave.

Prema istraživanju Instituta za javne financije iz 2016. godine, grad-rekorder u povlačenju sredstava iz fondova Europske unije po glavi stanovnika bio je Senj, s 2,562.70 kn, a za njim slijede Skradin i Vrlika s dvostruko manjim per capita iznosima.

Premda čelnici navedenih gradova mogu biti ponosni na uspjeh – jer ne radi se o velikim sredinama s mnogo raspoloživih resursa za ovu svrhu – radi se o relativno niskim iznosima povučenih sredstava. Čak i velika, županijska središta poput Varaždina ili Gospića, nisu povukla ni jednu kunu u promatranom razdoblju, od 2011. do 2014. godine.

Može li se nešto promijeniti? Gradonačelnik Senja, Dario Nekić, istaknuo je za Jutarnji list: ”Najvažnije je da imate ljude koji neće biti zaposleni po kriterijima koji nisu prihvatljivi EU.” Istraživači Instituta ističu i nepostojanje ključnih strateških dokumenata na državnoj razini te potkapacitiranost i upitnu opravdanost postojanja najmanjih općina bez dovoljno financijskih sredstava za prijavu i provedbu projekata. Primjeri poput Senja, Vrlike i Skradina ipak ukazuju da je i manjim sredinama moguće iskoristiti ova sredstva uz adekvatno obrazovanje, političku volju i kadrovske kapacitete.