Blog

Koji je hrvatski grad najuspješniji u povlačenju europskih sredstava?

Uspjeh u povlačenju europskih sredstava na lokalnoj razini ovisi o nekoliko faktora: strateškom promišljanju vlasti u vidu strateških dokumenata, radu specijaliziranih agencija ili zapošljavanju osoba striktno za ovu namjenu, brzini administracije i učinkovitosti lokalne uprave. Prema istraživanju Instituta za javne financije iz 2016. godine, grad-rekorder u povlačenju sredstava iz fondova[…]

Hrvatskoj je u razdoblju 2014. – 2020. na raspolaganju 10,676 milijardi eura

Budžeti za sredstva Europske unije definiraju se u sedmogodišnjim razdobljima. Nakon sedmogodišnjeg razdoblja 2007.-2013. godine, uslijedila je Europa 2020, plan u kojem EU želi raditi na pet ciljeva u području: zapošljavanja, inovacija, obrazovanja, društvene uključenosti i klime/energije. Konkretno, EU želi poticati projekte koji rade na postizanju sljedećih brojki: 75 %[…]