Javna uprava

Koji je hrvatski grad najuspješniji u povlačenju europskih sredstava?

Uspjeh u povlačenju europskih sredstava na lokalnoj razini ovisi o nekoliko faktora: strateškom promišljanju vlasti u vidu strateških dokumenata, radu specijaliziranih agencija ili zapošljavanju osoba striktno za ovu namjenu, brzini administracije i učinkovitosti lokalne uprave. Prema istraživanju Instituta za javne financije iz 2016. godine, grad-rekorder u povlačenju sredstava iz fondova[…]